... سیب ساده 110t ...

۳۰۰ گرم سیب زمینی فرنچ

... نان سیر 190t ...

۱۳۰ گرم پنیر , خمیر ۲۰ گرم , سس سیر ۷۰ گرم

... وایت فرایز 185t ...

۳۰۰ گرم سیب زمینی فرنچ , ۱۵۰ گرم سس قازچ

... سیب تنوری 135t ...

۳۰۰ گرم سیب زمینی فرنچ , ادویه تنوری

...آمریکن پوتیتو 198t ...

۳۰۰ گرم سیب زمینی فرنچ , ۱۵۰ گرم سس , پنیر پیتزا

... سیب اکسترا 185t ...

۳۰۰ گرم سیب فرنچ , ۱۰۰ گرم ژامبون , ۷۰ گرم پنیر , ۵۰ گرم قارچ

... اسپشیال سیب 195t ...

۳۰۰ گرم سیب زمینی فرنچ , ۵۰ گرم ژامبون , سس قارج , ۷۰ گرم پنیر پیتزا